DPF – Diesel Particulate Filter – kietųjų
dalelių filtras

Tai suodžių gaudyklė, kuri yra šiuolaikinių turbodyzelinių variklių išmetimo sistemos
dalis. Filtro paskirtis – sumažinti išmetamųjų dujų kiekį ir apsaugoti mūsų kvėpavimo
takus nuo kancerogeninių dalelių.

Šviečia kontrolinė lemputė = DPF neveikia

Apribojimas arba trūkumas dažniausiai pasireiškia tuo, jog filtras per dažnai
atsinaujina. Arba prietaisų skydelyje iškart užsidegs filtro gedimo signalas. Jei
vairuotojai nepaiso šių įspėjamųjų signalų, ilgainiui rizikuoja rimtai sugadinti kitas
variklio dalis. Visų pirma, bus problemų su turbokompresoriumi ir gerokai padidės
degalų sąnaudos.

Kaip pas mus vyksta valymas?

Visas valymo procesas vyksta šiuolaikiškoje „Flash Cleaner“ mašinoje, visiškai
draugišku aplinkai režimu. Mes jokiu būdu nesikišame į filtrą mechaniškai.

Naujas ar išvalytas DPF?

Dyzelino kietųjų dalelių filtras yra brangi mašinos dalis, o DPF sugadinimas reiškia
didelę investiciją į transporto priemonės remontą ateityje, dažniausiai dešimtimis
tūkstančių kronų. DPF valymas yra tik maža dalis naujo filtro kainos.